1) Hy het met God gewandel

2)  Rus sag 

3) Die Here is my herder

4) Ek het jou by jou naam geroep, jy is Myne!

5} Geen laaste woord, geen laaste groet - maar in die hemel sal ons weer ontmoet.

6) Vir hom was die lewe Christus, en die sterwe wins.

7) Veilig by Jesus.

8) Ek en my huis sal die Here dien.

9) Die Here het gegee, die Here het geneem.

10) " Wie in My glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. "

11) Ek is die opstanding en die lewe.

12) Jou plek is leeg, jou stem is stil; ons berus dit was U wil.

13) Vir die wèreld was u my moeder(vader), vir my was u die wèreld!

14) Matt.5: 8 " Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. "

15) Deut. 33 : 26,27 "Daar is niemand soos God nie, Sy arms is altyd onder jou. "

16) Soms is ek so gedaan, so uitgeput - Hy weet dat ek `n swakke mens is,

daarom nooi Hy my: " kom leun hier teen My knie. " Dankbaar gryp ek Sy aanbod aan;

Hy lei my langs paaie waar daar lig is, en so stap ons saam. my Heer en ek !